Breaking News

Tobak og unge - en ungdommelig død

Om GNU

Unges stressniveau er stigende

Det er hørt før: Gymnasieeleverne er stressede. Men forskning viser, at mere end 50 procent af eleverne i 2.g-årgangene på to gymnasier har et stressniveau svarende til den mest stressramte femtedel af befolkningen.

Stress vil fører til koncentrationsbesvær, ringe hukommelse og søvnproblemer. Det går ud over de unges præstation i gymnasiet, hvilket kan resultere i frafald. konsekvensen kan også være at det høje stressniveau på gymnasierne, at det over længere tid kan føre til større psykiske lidelser som depression, spiseforstyrrelser og angst.

Ifølge forskerne skyldes stress at eleverne indgår i en opslidende konkurrence om at få høje karakterer. Efter de unges forståelse er alt på spil og hvis de ikke får et godt snit, så ender de i de lavere klasser i samfundet, hvor uddannelse sættes i direkte forbindelse med ideen om det gode live.

Ville det være så skidt, hvis nogle unge må erkende, at de skal være SOSU-assistenter og skraldemænd i stedet for akademikere, når der et større behov for faglært arbejdskraft? Nej, men det er slemt, hvis sårbare unge ender med at få psykiske problemer eller helt opgiver at få en uddannelse på grund af stress og nederlag.

Og antallet af unge uden uddannelse vil i de næste par år stige, viser Undervisningsministeriets prognoser, netop på grund af det høje karakterkrav på både erhvervsskoler, gymnasier og de videregående uddannelser.

Det dårlige ved den stigende fokus på karakterer fra folkeskole til ph.d. rammer ikke kun de dårlige elever. Også de bedre elever mister friheden til at fejle og dermed lære, peger forskere og gymnasielærere på. Løsningen på det hæsblæsende karakterræs i gymnasiet kan derfor være færre karakterer og dermed mindre pres.

OW, AS

Chefredaktører:

Reklamer
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close